ชมภาพความประทับใจในงานประชุม AAT42 (เครดิต: เจ้าภาพ มอ.)

ชมภาพความประทับใจในงานประชุม AAT42 (เครดิต: เจ้าภาพ มอ.)