คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program) หลักสูตรใหม่ล่าสุดที่จัดขึ้นเป็น “แห่งแรกในประเทศไทย” สานฝันของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาให้สามารถศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์วิชาชีพได้ โดย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหลักสูตรใหม่ ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ