ภาควิชากายวิภาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอบระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

ภาควิชากายวิภาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอบระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="4141" img_size="full" onclick="img_link_large" img_link_target="_blank" css_animation="none"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="4142" img_size="full" onclick="img_link_large" img_link_target="_blank" css_animation="none"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1611034453144{margin-top: -50px !important;}"][vc_column][vc_single_image image="4140" img_size="full" onclick="img_link_large" img_link_target="_blank" css_animation="none"][vc_single_image image="4139" img_size="full" onclick="img_link_large" img_link_target="_blank" css_animation="none" css=".vc_custom_1611034516693{margin-top: 10px !important;}"][/vc_column][/vc_row]

หลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Graduate program in Anatomy and Structural Biology at Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ “ นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการเรียนรู้ วิจัย และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ” (Download) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program) หลักสูตรใหม่ล่าสุดที่จัดขึ้นเป็น “แห่งแรกในประเทศไทย” สานฝันของผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาให้สามารถศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์วิชาชีพได้ โดย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหลักสูตรใหม่ ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ