เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันนี้ 3 พ.ค. 2566 เวลา 17.00 น.

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันนี้ 3 พ.ค. 2566 เวลา 17.00 น.

  • เริ่ม: 3 พ.ค. 2566 เวลา 17.00 น.

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันนี้ 3 พ.ค. 2566 เวลา 17.00 น.
สำหรับท่านที่มาประชุมออนไซต์ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่
โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท ตึกรอยัลปาร์ควิง ห้องประชุมใบบัว ชั้น 1
ตำบลบ้านปง ถนนหางดง-สะเมิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับท่านที่ไม่ได้มาประชุมออนไซต์ สามารถเข้าร่วมประชุมแบบใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯแบบออนไลน์

Meeting link: https://mahidol.webex.com/meet/nutmethee.kru

Meeting number: 571 434 641